Prema brojkama i brojkama nizozemskog SER-a…

Prema brojkama i brojkama nizozemskog SER-a (Socijalnog i ekonomskog vijeća Nizozemske), količina nizozemskih spajanja skočila je naglo. U odnosu na 2015. broj spajanja porastao je za 22% u 2016. godini. Ta se spajanja uglavnom odvijala u uslužnom i industrijskom sektoru. Također se tvrtke u neprofitnom sektoru snažno spajaju. Ako vas ove brojke potiču kao poduzetnika da počnete razmišljati o spajanju, nemojte zaboraviti obratiti pažnju na primjenjivi Kodeks spajanja (Fusiegedragsregels)!

Udio