Troškovi upotrebe vašeg mobilnog telefona u inozemstvu brzo se smanjuju

U današnje vrijeme već se puno rjeđe vraća kući po (nenamjerno) visokom telefonskom računu od nekoliko stotina eura nakon tog godišnjeg, zasluženog putovanja unutar Europe. Troškovi korištenja mobilnog telefona u inozemstvu smanjeni su za više od 90% u odnosu na posljednjih 5 do 10 godina. Kao rezultat napora Europske komisije, troškovi roaminga (ukratko: troškovi učinjeni kako bi pružatelj usluga mogao koristiti mrežu stranog davatelja usluga) čak će u potpunosti biti ukinuti 15. lipnja 2017. Od tog datuma troškovi korištenja stranih telefona u Europi oduzet će se s vašeg skupa kao uobičajeni troškovi u odnosu na uobičajenu tarifu.

24-04-2017

Udio