Koje su obveze poslodavca prema Zakonu o uvjetima rada?

Koje su obveze poslodavca prema Zakonu o uvjetima rada?

Svaki zaposlenik poduzeća mora biti osposobljen za siguran i zdrav rad.

Zakon o radnim uvjetima (dalje skraćeno Arbowet) dio je Zakona o zdravlju i sigurnosti na radu, koji se sastoji od pravila i smjernica za promicanje sigurnog radnog okruženja. Zakon o uvjetima rada sadrži obveze kojih se poslodavac i zaposlenik moraju pridržavati. To se odnosi na sva mjesta na kojima se obavlja rad (također i na udruge i zaklade te na honorarne i fleksibilne radnike, radnike na poziv i osobe na 0-satnim ugovorima). Poslodavac tvrtke odgovoran je za osiguranje poštivanja Zakona o zaštiti na radu unutar tvrtke.

Tri razine

Zakonska regulativa o uvjetima rada podijeljena je na tri razine: Zakon o uvjetima rada, Uredba o uvjetima rada i Pravilnik o uvjetima rada.

 • Zakon o zaštiti zdravlja i sigurnosti na radu čini osnovu i ujedno je okvirni zakon. To znači da ne sadrži pravila o određenim rizicima. Svaka organizacija i sektor mogu odlučiti kako će implementirati svoju politiku zdravlja i sigurnosti i postaviti je u katalog zdravlja i sigurnosti. Međutim, Uredba o radnim uvjetima i Pravilnik o radnim uvjetima detaljno propisuju točna pravila.
 • Uredba o radnim uvjetima je razrada Zakona o uvjetima rada. Sadrži pravila kojih se poslodavci i zaposlenici moraju pridržavati kako bi spriječili profesionalne rizike. Također ima posebna pravila za nekoliko sektora i kategorija zaposlenika.
 • Naredba o zdravlju i sigurnosti ponovno je daljnja razrada Uredbe o zaštiti na radu. Uključuje detaljne propise. Na primjer, zahtjeve koje radna oprema mora ispunjavati ili kako točno služba zaštite na radu mora obavljati svoje zakonske dužnosti. Ovi propisi također su obvezni za poslodavce i zaposlenike.

Katalog zdravlja i sigurnosti

U katalogu o zdravlju i sigurnosti, organizacije poslodavaca i zaposlenika opisuju zajedničke sporazume o tome kako (će) poštovati vladine ciljne propise za zdrav i siguran rad. Ciljna uredba je standard u zakonu kojeg se tvrtke moraju pridržavati—na primjer, maksimalna razina buke. Katalog opisuje tehnike i načine, dobre prakse, šipke i praktične vodiče za siguran i zdrav rad, a može se izraditi na razini podružnice ili tvrtke. Za sadržaj i distribuciju kataloga zdravlja i sigurnosti odgovorni su poslodavci i zaposlenici.

Odgovornosti poslodavaca

Dolje je popis općih odgovornosti i obveza za poslodavce uključenih u zakonodavstvo. Specifični ugovori o ovim odgovornostima mogu se razlikovati od jedne organizacije do druge industrije.

 • Svaki poslodavac mora imati ugovor sa službom za zdravlje i sigurnost ili liječnikom tvrtke: primarni ugovor. Svi radnici moraju imati pristup liječniku tvrtke, a svaka tvrtka mora surađivati ​​s liječnikom tvrtke. Osim toga, svi zaposlenici mogu zatražiti drugo mišljenje liječnika tvrtke. Primarni ugovor između poslodavca i službe za zdravlje i sigurnost na radu ili liječnika tvrtke propisuje koje druge službe(e) zaštite na radu ili liječnika tvrtke se mogu konzultirati za dobivanje drugog mišljenja.
 • Dizajn radnih mjesta, način rada, radnu opremu koja se koristi i sadržaj rada maksimalno prilagoditi osobnim karakteristikama zaposlenika. To se također odnosi i na zaposlenike sa strukturnim i funkcionalnim ograničenjima, primjerice zbog bolesti.
 • Poslodavac mora što je više moguće ograničiti monoton i tempom vezan rad ('može se razumno zahtijevati').
 • Poslodavac mora spriječiti i ublažiti velike nesreće koje uključuju opasne tvari koliko god je to moguće, poslodavac.
 • Radnici trebaju dobiti informacije i upute. Informacije i edukacija mogu se odnositi na korištenje radne opreme ili osobne zaštitne opreme, ali i na to kako se u poduzeću postupa s agresijom i nasiljem te seksualnim uznemiravanjem.
 • Poslodavac je dužan osigurati prijavu i evidentiranje ozljeda na radu i profesionalnih bolesti.
 • Poslodavac je odgovoran za sprječavanje opasnosti za treće osobe u vezi s radom zaposlenika. Poslodavci se također mogu osigurati u tu svrhu.
 • Poslodavac mora osigurati izradu i provedbu politike zaštite na radu. Politika zdravlja i sigurnosti detaljan je plan djelovanja koji opisuje kako tvrtke mogu eliminirati čimbenike rizika. S politikom zdravlja i sigurnosti možete dosljedno pokazati da se unutar tvrtke poduzimaju sigurne i odgovorne radnje. Politika zdravlja i sigurnosti uključuje popis i procjenu rizika (RI&E), politiku bolovanja, internu službu za hitne slučajeve (BH)V, službenika za prevenciju i PAGO.
 • Poslodavac mora evidentirati rizike zaposlenika tvrtke u popisu i procjeni rizika (RI&E). To također navodi kako su zaposlenici zaštićeni od ovih rizika. Takav inventar govori jesu li zdravlje i sigurnost ugroženi, primjerice, nestabilnom skelom, opasnošću od eksplozije, bučnim okruženjem ili predugim radom za monitorom. RI&E se mora predati službi za zdravlje i sigurnost na radu ili ovlaštenom stručnjaku na pregled.
 • Dio RI&E je plan akcije. Ovo utvrđuje što tvrtka radi u vezi s tim visokorizičnim situacijama. To može uključivati ​​osiguranje osobne zaštitne opreme, zamjenu štetnih strojeva i pružanje dobrih informacija.
 • Tamo gdje ljudi rade može doći i do izostanaka s posla zbog bolesti. Unutar okvira kontinuiteta poslovanja, poslodavac treba objasniti kako se rješava odsutnost zbog bolesti u politici bolovanja. Provođenje politike bolovanja implicitno je definirana zakonska dužnost poslodavca i izričito se spominje u Uredbi o uvjetima rada (čl. 2.9). Prema ovom članku, arbodienst savjetuje provođenje strukturirane, sustavne i primjerene politike uvjeta rada i bolovanja. Arbodienst mora pridonijeti njegovoj provedbi, posebno vodeći računa o jedinstvenim skupinama zaposlenika.
 • Na primjer, interni djelatnici hitne pomoći (FAFS službenici) pružaju prvu pomoć u nesreći ili požaru. Poslodavac mora osigurati dovoljan broj službenika FAFS-a. Također mora osigurati da oni mogu ispravno obavljati svoje dužnosti. Nema posebnih zahtjeva za obuku. Poslodavac može sam preuzeti poslove internog hitnog odgovora. Mora imenovati najmanje jednog djelatnika koji će ga zamjenjivati ​​u njegovoj odsutnosti.
 • Poslodavac je dužan imenovati jednog svog zaposlenika za preventivnog djelatnika. Službenik za prevenciju radi u tvrtki – obično uz njihov 'redovni' posao – kako bi pomogao u sprječavanju nesreća i izostanaka s posla. Zakonske dužnosti službenika za prevenciju uključuju: (su)sastavljanje i provođenje RI&E, savjetovanje i bliska suradnja s radničkim vijećem/predstavnicima osoblja o politici dobrih uvjeta rada, te savjetovanje i suradnja s liječnikom tvrtke i drugim zdravstvenim radnicima. i pružatelji sigurnosnih usluga. Poslodavac može djelovati kao preventivac ako tvrtka ima 25 ili manje zaposlenih.
 • Poslodavac je dužan omogućiti radniku obavljanje periodičkog zdravstvenog pregleda na radu (PAGO). Inače, zaposlenik nije dužan sudjelovati u tome.

Nizozemska inspekcija rada

Nizozemska inspekcija rada (NLA) redovito provjerava pridržavaju li se poslodavci i zaposlenici zdravstvenih i sigurnosnih pravila. Prioritet su im radne situacije koje predstavljaju ozbiljne zdravstvene rizike. U slučaju kršenja, NLA može izreći nekoliko mjera, od upozorenja do novčane kazne ili čak obustave rada.

Važnost politike zdravlja i sigurnosti

Neophodno je imati i provoditi jasno opisanu zdravstvenu i sigurnosnu politiku. Time se sprječavaju štetni učinci na zdravlje i doprinosi održivoj zapošljivosti i produktivnosti zaposlenika. Ako zaposlenik pretrpi štetu zbog rada, može pozvati tvrtku na odgovornost i tražiti odštetu. Poslodavac tada mora biti u mogućnosti dokazati da je učinio sve što je bilo razumno izvedivo – u operativnom i ekonomskom smislu – da spriječi tu štetu.

Želite znati kako primijeniti Zakon o zaštiti na radu u svojoj tvrtki? Naše odvjetnici za zapošljavanje rado će odgovoriti na vaša pitanja. Možemo analizirati faktore rizika Vaše tvrtke i savjetovati Vas kako ih smanjiti. 

Postavke privatnosti
Kolačiće koristimo za poboljšanje vašeg iskustva tijekom korištenja naše web stranice. Ako koristite naše Usluge putem preglednika, možete ograničiti, blokirati ili ukloniti kolačiće putem postavki web preglednika. Također koristimo sadržaj i skripte trećih strana koje se mogu koristiti tehnologijama praćenja. U nastavku možete selektivno dati svoj pristanak da dopustite ugrađivanje takvih trećih strana. Za cjelovite informacije o kolačićima koje koristimo, podacima koje prikupljamo i kako ih obrađujemo, provjerite naše Politika Privatnosti
Law & More B.V.