Zamislite ovo: na Internetu naiđete na ponudu koja se čini predobrom da bi bila istinita ...

Zamislite ovo: na Internetu naiđete na ponudu koja se čini predobrom da bi bila istinita. Zbog pogrešaka pri pisanju, taj prelijepi laptop nosi cijenu od 150 eura umjesto 1500 eura. Brzo se odlučite okoristiti ovom pogodbom i odlučite kupiti laptop. Može li trgovina ipak otkazati prodaju? Odgovor ovisi o tome koliko se cijena razlikuje od stvarne cijene. Kada veličina razlike u cijeni sugerira da cijena ne može biti ispravna, očekuje se da će potrošač do određene mjere istražiti tu razliku u cijenama. To može biti drugačije u slučaju razlika u cijenama koje ne izazivaju izravno sumnju.

24-03-2017

Udio