Nizozemska je vodeća u inovacijama u Europi

Prema europskom preglednom programu inovacija Europske komisije, Nizozemska prima 27 pokazatelja za inovacijski potencijal. Nizozemska je sada na 4. mjestu (2016. - 5. mjesto), a proglašena je vodećom u inovacijama 2017. godine, zajedno s Danskom, Finskom i Ujedinjenom Kraljevinom.

Prema nizozemskom ministru gospodarstva, došli smo do tog rezultata jer države, sveučilišta i tvrtke usko surađuju. Jedan od kriterija europske tablice o inovacijama za državnu procjenu bila je 'javno-privatna suradnja'. Također je vrijedno spomenuti da su ulaganja u inovacije u Nizozemskoj najveća u Europi.

Zanima vas Europska tablica inovacija za 2017. godinu? Sve možete pročitati na web stranici Europske komisije.

2017-06-20

Udio