U Nizozemskoj se velik značaj pridaje pravu radnika na štrajk ...

U Nizozemskoj se veliko značenje pridaje radničkom pravu na štrajk. Nizozemski poslodavci moraju tolerirati štrajkove, uključujući negativne posljedice koje bi to moglo imati za njih, sve dok su „pravila igre“ ispunjena. Kako bi se osiguralo da zaposlenici ne budu odvraćeni od korištenja ovog prava, nizozemski središnji apelacijski odbor odlučio je da štrajk ne bi trebao utjecati na visinu naknade za nezaposlene. To znači da štrajk više ne bi trebao negativno utjecati na dnevnu plaću zaposlenika, na temelju koje se izračunava naknada za nezaposlene.

11-04-2017

Udio