Udruga ograničeno poslovno sposobna

Udruga ograničeno poslovno sposobna

Pravno gledano, udruga je pravna osoba s članovima. Udruga se osniva za određenu svrhu, npr. sportska udruga, i može donositi svoja pravila. Zakon razlikuje udrugu s potpunom poslovnom sposobnošću i udrugu s ograničenom poslovnom sposobnošću. Ovaj blog govori o važnim aspektima udruge s ograničenom poslovnom sposobnošću, poznate i kao neformalna udruga. Cilj je pomoći čitateljima da procijene je li to prikladan pravni oblik.

Osnivanje

Za osnivanje udruge s ograničenom poslovnom sposobnošću ne morate ići kod javnog bilježnika. No, potreban je multilateralni pravni akt, što znači da najmanje dvije osobe osnivaju udrugu. Kao osnivači možete sastaviti statut društva i potpisati ga. Oni se nazivaju privatnim društvenim ugovorima. Za razliku od nekoliko drugih pravnih oblika, vi ste nije dužan registrirati ovaj statut pri Gospodarskoj komori. Naposljetku, udruga nema minimalni početni kapital, pa stoga za osnivanje udruge nije potreban kapital.

Postoji nekoliko stvari koje biste barem trebali uključiti u privatni statut:

 1. Naziv udruge.
 2. Općina u kojoj je sjedište udruge.
 3. Svrha udruge.
 4. Obveze članova i kako se te obveze mogu nametnuti.
 5. Pravila o članstvu; kako postati član i uvjeti.
 6. Način sazivanja glavne skupštine.
 7. Način imenovanja i razrješenja ravnatelja.
 8. Namjena novca preostalog nakon raspuštanja udruge ili kako će se ta namjena odrediti.

Važeći zakoni i propisi primjenjuju se ako stvar nije uređena statutom.

Odgovornost i ograničena nadležnost

Odgovornost ovisi o registraciji pri Gospodarskoj komori; ova registracija nije obavezna, ali ograničava odgovornost. Ako je udruga registrirana, u načelu je odgovorna udruga, eventualno direktori. Ako udruga nije registrirana, ravnatelji su izravno privatno odgovorni.

Osim toga, direktori su također izravno privatno odgovorni u slučaju lošeg upravljanja. To se događa kada ravnatelj ne obavlja svoje dužnosti kako treba.

Neki primjeri lošeg upravljanja:

 • Loše financijsko upravljanje: nevođenje odgovarajućih poslovnih knjiga, nesastavljanje financijskih izvješća ili pronevjera sredstava.
 • Sukob interesa: korištenje položaja unutar organizacije za osobne interese, na primjer, dodjeljivanjem ugovora obitelji ili prijateljima.
 • Zlouporaba ovlasti: donošenje odluka koje nisu unutar ovlasti direktora ili donošenje odluka koje su protiv najboljih interesa organizacije.

Zbog ograničene poslovne sposobnosti udruga ima manje prava jer udruga nije ovlaštena kupovati nekretninu niti primati nasljedstvo.

Dužnosti udruge

Ravnatelji udruge dužni su po zakonu voditi evidenciju sedam godina. Osim toga, najmanje jedan sastanak članova trebao bi se održati godišnje. Što se tiče odbora, ako statutom nije drugačije određeno, odbor udruge mora se sastojati od najmanje predsjednika, tajnika i blagajnika.

organi

U svakom slučaju, udruga je dužna imati upravni odbor. Članovi imenuju odbor osim ako članci ne određuju drugačije. Svi članovi zajedno čine najznačajnije tijelo udruge, skupštinu članova. Statutom se može odrediti i da će postojati nadzorni odbor; glavni zadatak ovog tijela je nadgledanje politike uprave i općeg tijeka poslova.

Fiskalni aspekti

Hoće li udruga biti obveznik poreza ovisi o tome kako se provodi. Na primjer, ako je udruga poduzetnik za PDV, vodi obrt ili zapošljava zaposlenike, udruga se može suočiti s porezima.

Ostala obilježja društva s ograničenom odgovornošću

 • Baza podataka o članstvu, sadrži podatke o članovima udruge.
 • Svrha, udruga uglavnom organizira aktivnosti za svoje članove i pri tome nema za cilj stjecanje dobiti.
 • Udruga mora djelovati jedinstveno u okviru zakona. To znači da pojedini članovi ne smiju djelovati s istim ciljem kao udruga. Na primjer, pojedinačni član ne smije skupljati novac za dobrotvorne svrhe na svoju inicijativu ako je prikupljanje novca za tu dobrotvornu organizaciju ujedno i zajednička svrha udruge. To može dovesti do zabune i sukoba unutar organizacije.
 • Udruga nema kapital podijeljen na udjele; kao rezultat toga, udruga također nema dioničara.

Prekini udruživanje

Udruga prestaje odlukom članova na Glavnoj skupštini. Ova odluka mora biti na dnevnom redu sjednice. U suprotnom, ne vrijedi.

Udruga ne prestaje odmah postojati; nije u potpunosti prekinut dok se ne podmire svi dugovi i druge financijske obveze. Ako ostane imalo imovine, potrebno je slijediti postupak naveden u privatnom statutu.

Članstvo može prestati:

 • Smrt člana, osim ako je dopušteno nasljeđivanje članstva. Prema statutu.
 • Otkaz od strane dotičnog člana ili udruge.
 • Isključenje iz članstva; odbor donosi ovu odluku osim ako statutom nije određeno drugo tijelo. To je pravni akt kojim se osoba ispisuje iz registra članova.
Law & More