Vijesti

Nova pravila za oglašavanje elektroničkih cigareta bez nikotina

Od 1. srpnja 2017. u Nizozemskoj je zabranjeno oglašavanje za elektroničke cigarete bez nikotina i za mješavine bilja za cijevi za vodu. Nova pravila vrijede za sve. Na taj način nizozemska vlada nastavlja svoju politiku zaštite djece mlađe od 18 godina. Od 1. srpnja 2017. više nije dopušteno osvajanje elektroničkih cigareta kao nagrada na sajmovima. Nizozemska uprava za sigurnost hrane i potrošača dobila je zadatak nadzirati poštivanje ovih novih pravila.

Podijeli