Nizozemska je vodeća u inovacijama u Europi

Prema Europskom pregledu inovacija Europske komisije, Nizozemska prima 27 pokazatelja za inovacijski potencijal. Nizozemska je sada na 4. mjestu (2016. - 5. mjesto), a 2017. godine imenovana je vodećim liderom inovacija, zajedno s Danskom, Finskom i Ujedinjenim Kraljevstvom.

Prema nizozemskom ministru gospodarstva, došli smo do tog rezultata jer države, sveučilišta i tvrtke usko surađuju. Jedan od kriterija europske tablice o inovacijama za državnu procjenu bila je 'javno-privatna suradnja'. Također je vrijedno spomenuti da su ulaganja u inovacije u Nizozemskoj najveća u Europi.

Zanima vas Europska tablica inovacija za 2017. godinu? Sve možete pročitati na web stranici Europske komisije.

Law & More