Što je pravni ugovor

Pravni ugovor pravno je izvršni sporazum dviju ili više stranaka. Može biti usmeno ili pismeno. Tipično, stranka obećava da će učiniti nešto za drugoga u zamjenu za korist. Pravni ugovor mora imati zakonsku svrhu, uzajamni dogovor, razmatranje, nadležne stranke i istinsku suglasnost da bi bio izvršan.

Law & More B.V.