Postupak za prijavu ureda

Law & More vrednuje zadovoljstvo naših klijenata. Naša tvrtka će se maksimalno potruditi da vam bude na usluzi. Unatoč tome, može se dogoditi da niste zadovoljni određenim aspektom naših usluga. Niže ćete pronaći radnju koju u takvim okolnostima možete poduzeti.

U slučaju da ste nezadovoljni u vezi s stvaranjem i provedbom ugovora o prenosu, kvalitetom naših usluga ili iznosom naše fakture, od vas se traži da prigovore prvo predate vlastitom odvjetniku. Možete kontaktirati i gospodina TGLM Meevisa iz naše tvrtke. Naša tvrtka će žalbu rješavati u skladu s postupkom opisanim u našem uredu za žalbu.

Uz savjetovanje s vama naći ćemo rješenje problema koji su postavljeni što je brže moguće. Uvijek ćemo takvo rješenje potvrditi u pisanom obliku. Možete očekivati ​​da ćete dobiti našu reakciju na vašu žalbu u pisanom obliku u roku od 4 tjedna. U slučaju da trebamo odstupiti od ovog izraza, obavijestit ćemo vas na vrijeme i spomenut ćemo razlog odstupanja i rok unutar kojeg možete očekivati ​​reakciju od nas.

Članak 1. Definicije

U ovom postupku žalbe pojmovi navedeni u nastavku imaju sljedeće značenje:

prigovor: bilo koji pisani izraz nezadovoljstva klijenta ili u njegovo ime u odnosu s odvjetnikom ili osobom koja radi na njegovu odgovornost u vezi sa zaključivanjem ili izvršavanjem posla klijenta za profesionalne usluge (overeenkomst van opdracht), kakvoću pruženih usluga ili iznos fakturiran za takve usluge, isključujući, međutim, prigovor u smislu stavka 4. Nizozemskog zakona o odvjetništvu (Advocatenwet);

pritužbe: klijent ili njegov predstavnik, podnose žalbu;

službenik za žalbe: odvjetnik koji je optužen za rješavanje pritužbe, u početku g. TGLM Meevis.

Članak 2. Opseg primjene

2.1 Ovaj se postupak žalbe odnosi na svaki angažman za profesionalne usluge pružene od strane Law & More BV svojim klijentima.

2.2 Odgovornost je svakog odvjetnika Law & More BV će riješiti sve žalbe u skladu s ovim postupkom za žalbe.

Članak 3. Ciljevi

Cilj ovog postupka za žalbe je:

  • odrediti postupak kojim se žalbe klijenta mogu riješiti na način usmjeren na rješenje i u razumnom roku;
  • odrediti postupak utvrđivanja uzroka (prigovora) klijenta;
  • održavati i poboljšati postojeće odnose s klijentima postupajući s pritužbama na odgovarajući način;
  • promovirati odgovor na bilo koju žalbu na način usmjeren na klijenta;
  • poboljšati kvalitetu usluga rješavanjem i analizom žalbi.

Članak 4. Informacije nakon početka usluge

4.1. Ovaj je postupak žalbe objavljen. U svakom pismu o angažmanu s klijentom klijent će biti obaviješten da postoji postupak žalbe i da će se ovaj postupak primjenjivati ​​na pružene usluge.

4.2 Standardni uvjeti angažmana (Uvjeti i odredbe) koji se odnose na bilo koji angažman klijenta (također na temelju bilo kojeg radnog pisma s klijentom) identificirat će neovisnu stranku ili tijelo kojem / koja se može podnijeti žalba koja nije riješena u skladu s ovim postupkom žalbe kako bi se dobila obvezujuća odluka.

4.3 Žalbe u smislu članka 1. ovog postupka za žalbe, koje nisu riješene nakon što se rješava u skladu s ovim postupkom za žalbe, mogu se podnijeti Odboru za sporove za zastupanje (Geschillencommisse Advocatuur).

Članak 5. Postupak unutarnjih žalbi

5.1 Ako se klijent obraća uredu s prigovorom u vezi s uputama koje mu je dao Law & More BV., Žalba se prosljeđuje službeniku za žalbe.

5.2 Službenik za žalbe će obavijestiti osobu protiv koje je podnesena žalba o podnošenju žalbe te će podnositelju pritužbe i osobi protiv koje je podnesen prigovor dati priliku da obrazloži prigovor.

5.3 Osoba protiv koje je podnesena žalba pokušati je riješiti problem zajedno s relevantnim klijentom, bez obzira na to je li intervencija službenika za žalbe ili ne.

5.4 Službenik za žalbe će riješiti žalbu u roku od četiri tjedna nakon primitka žalbe ili će obavijestiti podnositelja žalbe, navodeći razloge, o bilo kakvom odstupanju od ovog pojma, naznačujući rok unutar kojeg će se dati mišljenje o žalbi.

5.5 Službenik za žalbe će podnositelja žalbe i osobu protiv koje je podnesena žalba pismeno obavijestiti o mišljenju po osnovanosti žalbe, bez obzira na preporuku ili ne.

5.6 Ako je pritužbom riješeno na zadovoljavajući način, podnositelj žalbe, službenik za žalbe i osoba protiv koje je podnesena žalba potpisat će mišljenje o osnovanosti žalbe.

Članak 6. Povjerljivost i besplatno rješavanje pritužbi

6.1 Službenik za žalbe i osoba protiv koje je podnesena žalba poštuju povjerljivost postupanja s pritužbom.

6.2 Podnositelj žalbe ne duguje nikakvu naknadu u pogledu troškova rješavanja žalbe.

Članak 7. Odgovornosti

7.1 Službenik za žalbe odgovoran je za pravodobno postupanje s pritužbom.

7.2 Osoba protiv koje je podnesena žalba dužna je obavještavati službenika za žalbe o svakom kontaktu s podnositeljem žalbe i svim održivim rješenjima.

7.3 Službenik za žalbe mora podnositelja žalbe obavijestiti o postupanju s pritužbom.

7.4 Službenik za žalbu osigurava čuvanje dosjea o žalbi.

Članak 8. Registracija žalbe

8.1 Službenik za žalbe registrira žalbu identificirajući temu žalbe.

8.2 Žalba se može podijeliti u odvojene teme.

8.3 Službenik za žalbe periodično izvještava o postupanju s bilo kojom žalbom i daje preporuke kako bi se spriječile nove pritužbe i poboljšale procedure.

8.4 Svako izvješće i preporuke raspravljaće se i dostavljaju na odlučivanje najmanje jednom godišnje.