Što je kvazi ugovor

Kvazi ugovor je ugovor koji je stvorio sud kad između strana ne postoji takav službeni ugovor, a postoji spor u vezi s plaćanjem robe ili pruženih usluga. Sudovi stvaraju kvazi ugovore kako bi spriječili da se stranka nepravedno obogati ili da se okoristi situacijom kada to ne zaslužuje.

Law & More B.V.